Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor per a un servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte, plecs tècnics i direcció de les obres de manteniment i millora de diverses escoles del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants

L'objecte d'aquesta contractació és el servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte, plecs tècnics i direcció de l'execució de les obres destinades a la reparació i millora de patis i instal·lacions de les escoles de Son Fuster, Son Espanyolet, Santa Catalina, Son Roca, S'Arenal i Es Molinar.


Lloc i termini de presentació d'ofertes:


- Termini: 7 dies hàbils posteriors des de l'endemà de la publicació de l'anunci.


- Forma de presentació: A través del correu electrònic eicontractacio@pmei.palma.cat  o presencialment, de dilluns a divendres de les 09.00 hores a les 14.00 hores, al Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Plaça Nova de la Ferreria, 2, 07002 Palma (Illes Balears), telèfon: 971225900.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 362/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
09/06/2021

Adjudicatari:
GUILLEM TOMÀS BOSCH

Data d'adjudicació JG:
07/06/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010