Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació d'un servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del cicle de microespectacles a espais no convencionals "Zona Restringida", amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022

DISPOSAR com a termini de presentació de propostes: El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma:

-En el cas de persones físiques, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma http://seuelectronica.palma.es

-En el cas de persones jurídiques, i atès que a partir del 2 d'abril de 2021 entra en vigor l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració per medis electrònics per a totes les persones jurídiques (article 14 de la Llei 3, i atès 9/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques), les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s'han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/05/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010