Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Presentació d'ofertes destinades a contractació d'un servei de documentació, comissariat i disseny d'una exposició als carrers de Palma sobre la memòria de les Festes de Sant Sebastià

El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma. Si el darrer dia resulta en dissabte o festiu, es podran presentar el primer dia hàbil següent.
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma:
- En el cas de persones físiques, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma http://seuelectronica.palma.es

-En el cas de persones jurídiques, i atès que a partir del 2 d'abril de 2021 entra en vigor l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració per medis electrònics per a totes les persones jurídiques (article 14 de la Llei 3, i atès 9/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques), les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s'han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
08/07/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010