Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Obres de reforma de les instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS) de les escoles d'infants de Son Roca i S'Arenal


L'objecte d'aquesta contracte és l'execució de les obres de reforma de les instal·lacions centralitzades de distribució d'aigua calenta sanitària (ACS) de les Escoles d'Infants de Son Roca i S'Arenal per tal d'aconseguir els nivells de salubritat i benestar exigits per la normativa sanitària i disminuir les pèrdues energètiques.


La reforma de les instal·lacions ha de seguir les indicacions del projecte tècnic que s'inclou en aquest expedient com a Plec de Prescripcions Tècniques.


Lloc de prestació:

- EI Son Roca

C/ del Cap Enderrocat, s/n - 07011 Palma

- EI S'Arenal

C/ de Gaspar Rul·lan, 3 - 07600 Palma


Lloc i termini de presentació d'ofertes:


- Termini: 5 dies hàbils posteriors des de l'endemà de la publicació de l'anunci.


- Forma de presentació: A través del correu electrònic eicontractacio@pmei.palma.cat o presencialment, de dilluns a divendres de les 09.00 hores a les 14.00 hores, al Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Plaça Nova de la Ferreria, 2, 07002 Palma (Illes Balears), telèfon: 971225900.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 515/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/07/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010