Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció i preparació de la documentació necessària per a la captació de fons dels plans territorials de sostenibilitat turística en destinacions


PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: 7 dies naturals des de l'endemà de la publicació de l'anunci al perfil del contractant de la Fundació Turisme Palma 365.


LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: Les ofertes es presentaran a l'adreça de correu electrònic pedro.homar@palma.cat .


Els documents es presentaran en format pdf degudament signats electrònicament. El licitador haurà de presentar la seva oferta en algun dels dos idiomes oficials de les Illes Balears.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
INN 21 009

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/08/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010