Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

Instal·lació del nou enllumenat led als camps de futbol municipals de Son Roca, Secar de la Real, Es Coll d'en Rabassa i La Victòria (Sa Indioteria).(CM 15/2021).

Instal·lació del nou enllumenat  led als camps de futbol municipals de Son Roca, Secar de la Real, Es Coll d'en Rabassa i La Victòria (Sa Indioteria).(CM 15/2021).

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 15/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
IME

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/10/2021

Informació

Presentació ofertes:  Fins dia 03/09/2021

Lloc de presentació: S'han de presentar per escrit, en sobre tancat, de 9.30 a13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta,40, 1r pis. 07011 Palma).Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), és obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax.971453414.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010