Inici -> Contractes menors -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES, PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022


De acuerdo con el artículo 347.3 in fine de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todas las licitaciones públicas que convoque el Ayuntamiento de Palma se publicarán de forma exclusiva a la Plataforma de Contratación del Sector Público.


Para poder tener acceso a toda la información y recibir todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con la licitación que le interese debéis registrado en dicha plataforma.


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2021-056-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/08/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010