Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

EM 2021-003 ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC SON REUS

Dades del contracte menor: EM2021-003

Tipus de contracte: contracte menor de Serveis.

Objecte: Assistència Tècnica per a la redacció del projecte bàsic i preliminar d'activitats per la construcció del nou edifici d'oficines al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus.

Import: 13.982,50 € (IVA exclòs)

Data límit per a la presentació d'ofertes: 24 de setembre a les 14:00 hores

Lloc de presentació d'ofertes: Servei Administratiu d'Infraestructures a Son Pacs. Camí dels Reis, 400. Palma.

Persones de contacte:
Jordi Soler Vallespir: jordialbert.soler@palma.cat
Pedro Morell Ramis: pedro.morell@palma.cat

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/09/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010