Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contracte menor per a l'execució de tallers d'arts escèniques: d'octubre a desembre de 2021

Lloc i termini de presentació de les propostes:

- Presentació de propostes a l'adreça electrònica teatresmunicipals@palma.cat

- Fi presentació d'ofertes: 6 dies hàbils a comptar des de la publicació al perfil del contractant.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/09/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010