Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contracte menor execució projecte obres consistent en la substitució de l'actual coberta de l'edifici de caneres N3, CSM de Son Reus

Termini presentació ofertes: 10 diez hàbils des de l'endemà de la seva publicació en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/09/2021

Import:
48.236,65 € IVA inclós.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010