Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Servei assistència externa especialitzada CSM Son Reus

10 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatoria en el perfil del contractant a través del Registre General d'aquest Ajuntament.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/09/2021

Import:
10.000 euros, IVA inclòs. Hi ha establerts preus unitaris.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010