Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PalmaActiva -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Sol·licitud d'ofertes per el subministrament d'un vehicle tipus SUV per a utilitzar per la Secció de Policia Muntada de la Policia Local de Palma - DESERT -

Sol·licitud d'ofertes per el subministrament d'un vehicle tipus SUV per a utilitzar per la Secció de Policia Muntada de la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Les ofertes es poden presentar a través del següent correu electrònic: gestiointerna@pol.palma.cat  o bé, mitjançant instància presentada al Registre General de la Corporació dirigida a l'Àrea de Seguretat Ciutadana de la Policia Local i s'haurà d'adjuntar, com a mínim, la documentació estipulada a l'apartat 6 del Plec de Prescripcions Tècniques.


Si es presenta l'oferta per registre, caldrà informar-ne de la seva presentació a l'adreça de correu electrònic dalt indicat.


El termini de presentació d'ofertes finalitza als deu (10) hàbils dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web.

 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb la Comissaria de Suport a través del telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2032, o bé amb la Secció de Gestió i Documentació Interna al telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2131

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
0412-E21

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/02/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010