Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PalmaActiva -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Convocatoria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació d'una actuació de cultura popular africana a la Trobada de Gegants Sant Sebastià 2022

1.Documentació a presentar:
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, d'acord amb els annexes 1, 2, 3 i 4, adreçades al servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma:

En el cas de persones físiques, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma :

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1


En el cas de persones jurídiques, s'han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma :

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1  

2. El termini per presentar les proposicions és de 10 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/12/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010