Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de serveis per a la creació, gravació i edició d'un vídeo sobre compres per Internet

LOCALITZACIÓ: Palma SERVEI: Salut i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum

CONTACTE: Persona encarregada Cristina Muñoz Muñoz. Tel. 971225900/ext.1167 cristina.munoz@palma.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 dies naturals des de la publicació de l'anunci al Perfil del Contractant.

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 13/01/2022

DATA DE FI DE PRSENTACIÓ D'OFERTES: 22/01/2022

ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: La creació, gravació i edició d'un vídeo sobre compres per Internet per a difondre per xarxes socials i plana web de l'Ajuntament de Palma, amb un preu màxim de licitació de 2.500 € IVA inclòs.

Es sol·licita pressupost a empreses especialitzades, amb les següents especificacions com objecte del contracte:

- Creació, edició i gravació d'un vídeo d'animació o amb persones reals.

- Finalitat: Difondre la importància de fer un consum responsable i de conèixer els perills a les compres per Internet - Durada: 60 segons, aproximadament. - Idioma: Català i subtítols. - Projecció: Difusió al web de l' Ajuntament i xarxes socials.

NOTA IMPORTANT: Les empreses, juntament amb el pressupost i la resta de documentació, hauran de presentar la seva proposta creativa i proposta de realització amb guió literari detallant el procediment de la creació del vídeo i el tractament de la imatge així com mostres de la seva trajectòria presentant exemples de projectes similars.

Més informació a la memòria adjunta.

·TERMINI MÀXIM DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: 28 de febrer de 2022.

· LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI: Direcció General de Sanitat i Consum

· PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: 2.500 euros IVA inclòs

PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'adreça electrònica sanitat@palma.cat

Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, plaça Santa Eulàlia, nº9, 4ª, 07001, Palma, caldrà informar de la seva presentació a l' adreça de correu electrònic indicada.

-Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.

-Factura proforma o pressupost desglossat per cada un dels serveis, signat pel representant legal de l'entitat interessada, i inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus d' IVA aplicable o si l'entitat està exempta, i les dades del compte bancari

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/02/2022

Adjudicatari:
REFINERIA PRODUCTIONS SL

Preu de l'adjudicació:
1.922,38 euros amb IVA inclòs.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010