Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Subministrament de faristols/panells interpretatius i senyals direccionals informatives al Parc Nacional de Cabrera

L' objecte del present contracte és el subministrament i trasllat de faristols/panels interpretatius i senyals direccionals del Parc Nacional de Cabrera 

 TIPUS: Subministrament 

 PROCEDIMENT: Contracte menor i adjudicació directa 

 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa 

 PRESSUPOST: 6.483,32€ (21%IVA inclòs)

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/05/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010