Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Subministrament de prismàtics i càmera fotogràfica Parc Nacional de Cabrera

L' objecte del present contracte és el subministrament de prismàtics i càmera fotogràfica Parc Nacional de Cabrera 

PROCEDIMENT: Contracte menor i adjudicació directa

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa 

PRESSUPOST: 4.000 € (21% IVA inclòs)

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
21/04/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010