Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS: CARRERS JOAN DAMETO I SINIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA. FASE 1


D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal


Expedient cofinançat en el marc de l'instrument de finançament NEXT GENERATION EU.


El contracte es cofinança a través dels fons del Programa d'Ajuts a Municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, Fons de Recuperació MITMA, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NextGenerationEU), atesa l'Ordre Ministerial -Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana-, per la qual es concedeixen els ajuts de la primera convocatòria del Programa, signada per la Secretària General de Transport el 20/05/2022, apartat dispositiu Primer, Annex I, on sinclou el finançament corresponent al Codi de sol·licitud PRTRMU-21-00074, de l'Ajuntament de Palma, codi d'actuació P6 L2-20210916-7 Millora de loferta vianants. Millora Carrer Sa Sínia Gil.

Fons Europeus NextGenerationEU

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2022-031-O

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/04/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010