Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de servei d'activitats d'educació ambiental al terme municipal de Palma

L'objecte del present contracte és el servei d'activitats d'educació ambiental al terme municipal de Palma. 

TIPUS: SERVEI

PROCEDIMENT: Contracte menor i adjudicació directa 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti l' oferta qualitat/preu més avantatjosa 

PRESSUPOST: 18.000 € (21%IVA inclòs)

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
11/05/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010