Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

PUBLICACIÓ LICITACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RELACIONS PÚBLIQUES AL MERCAT AMERICÀ

L'anunci, plecs i documentació es poden trobar a l'enllaç de la Plataforma de Contractació de l'Estat:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=wgFjzcnwEC57h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
COM 22 006

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/04/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010