Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de Subministrament de dos sets d'inspecció alimentaria.

Objecte: Subministrament de dos sets d'inspecció alimentària per a la Inspecció Municipal de Mercats i Consum 

 Procediment d'adjudicació: Adjudicació directa, contracte menor 

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
FM 01/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:

10 dies a partir de l'adjudicació

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/05/2022

Adjudicatari:
INSTRUMENTOS TESTO, SA, amb CIFA59938506

Data d'adjudicació JG:
25/05/2022

Preu de l'adjudicació:
2.367,73 euros (IVA inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010