Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 22/2022).

Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi.  (CM 22/2022).

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 22/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
IME

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/07/2022

Informació

Presentació ofertes:  Fins dia 03/06/2022

Lloc de presentació: S'han de presentar per escrit, en sobre tancat, de 9.30 a13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta,40. 07011 Palma).Si l'oferta s'envia per correu(sempre mitjançant l'oficina de Correus), és obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971453414.

NOTA INFORMATIVA: Detectades deficiències al projecte publicat, es substitueix el mateix i s'amplia el termini de presentació d'ofertes fins el dia 03/06/2022.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010