Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Subministrament i Instal·lació punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normativa associada en vigor - ANUL·LAT -

L'objecte del present contracte és el subministrament i la instal·lació de punts d'electricitat per la recàrrega dels vehicles elèctrics a les dependències municipals del Centre Sanitari Mpal de Son Reus" 

PROCEDIMENT: contracte menor, adjudicació directe 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti la millor oferta qualitat/preu més adequada 

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/05/2022

Import:
7.880,00 € (IVA inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010