Home -> Public companies and autonomous entities -> Palma Convention Centre -> Search on the websites of public companies and autonomous agencies

Specific contract data by status

  • Current tenders
  • Pending award
  • Final award

Subministrament d'urnes i reliquiaris de l'EFMSA (POH 2022 00007)

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'EFM es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Contract data:

File no.:
POH 2022 00007

Award procedure:
Abierto sujeto a regulación harmonizada

Contract type:
Suministro

Specific data Final award

Publication date contracting profile:
21/03/2022

Date sent for publication in OJEU:
21/03/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010