Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Obres de recollida i aprofitament de les aigües pluvials a, NAU 3 del Centre Sanitari de Protecció Animal

L'objecte del present contracte es d'obres per a la recollida i aprofitament de les aigües pluvials al Centre Sanitari Municipal de Son Reus 

 TIPUS: obres 

PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ: contracte menor adjudicació directe 

PRESSUPOST: 12.874,40 €, IVA inclòs

Termini presentació ofertes:  10 dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació, mitjançant el Registre General d'aquest Ajuntament.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/10/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010