Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

SOL.LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE

SOL.LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE

La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i Lgtbi tramita l'expedient de contracte menor pel Servei d'una ambulància suport vital avançat amb metge, amb motiu de la celebració de l'Orgull LGTBI 2022 d'acord amb la Memòria justificativa de data 27 de maig de 2022, activitat declarada com a Activitat d'Interès Públic Municipal per l'Ajuntament de Palma.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i Lgtbi

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/05/2022

Import:
2420,00 € (iva inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010