Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Realització d'un estudi especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma

L'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI està tramitant l'expedient per a adjudicar un contracte menor per a la realització d'un estudi especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/07/2022

Adjudicatari:

Revisades les propostes presentades es comprova que cap de les dues s'ajusta convenientment als establerts, per això es proposa declarar deserta la contractació menor del servei per a la realització d'un estudi sobre prostitució deslocalitzada a Palma.

Data d'adjudicació JG:
15/07/2022

Informació
El termini de presentació és de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010