Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Subministrament estació meteorològica industrial

L'Àrea de Model de Ciutat, Vivenda Digna i Sostenibilitat està tramitant l'expedient pera l'adjudicació del contracte menor de subministrament d'una estació meteorològicade tipus industrial, amb piranòmetre de categoria PYRA3 (segona classe). totalmentautònoma, amb enviament de dades per sistema GSM, alimentació amb energia solar ientregada totalment configurada.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/06/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010