Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL DE 0-3 ANYS DE DIVERSOS CENTRES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS DE PALMA (PMEI)

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui el Patronat Municipal d'Escoles d'Infants es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrar a l'esmentada plataforma. Enllaç a la plataforma estatat

 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=LXesn3S%2FdlPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D  

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CO 01-2022

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/06/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010