Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació servei de manteniment preventiu durant la parada tècnica dels teatres municipals Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra de l'Ajuntament de Palma Estiu 2022

- Fi presentació d'ofertes: 10 dies naturals a comptar des de la publicació al perfil del contractant.S'adjunta la següent documentació:

● Decret 202211081 de 17 de juny 2022, d' inici exp. contracte menor servei manteniment preventiu teatres municipals Estiu 2022.

●Memòria justificativa contracte manteniment preventiu teatres municipals Estiu 2022.

●Model de Declaració responsable. 

Les ofertes es poden fer via oficina electrònica de l'Ajuntament: 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Altres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/06/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010