Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Petició d'ofertes relatives a la contractació menor per a la realització d'un estudi del cost de vida a Palma

ANUNCI PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI DEL COST DE VIDA A PALMA AMB L'OBJECTIU D'ACTUALITZAR EL CATÀLEG DE PRESTACIONS DE BENESTAR SOCIAL

Petició d'ofertes per a la contractació menor de serveis per la realització d'un estudi del cost de vida a Palma amb l'objectiu d'actualitzar el Catàleg de Prestacions de Benestar Social. El termini per a la presentació d'ofertes serà de 3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a la pàgina web municipal. 

 Aquestes ofertes es poden presentar les ofertes a través del correu electrònic benestarsocial@palma.es o en les dependències de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma (Avinguda Gabriel Alomar, núm 18, 1a planta).

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010