Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Petició d'ofertes per a l'organització i desenvolupament d'activitats formatives sobre la utilització dels DESA per a personal de l'Ajuntament de Palma

TERMINIS I PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractat del portal web de l'Ajuntament de Palma. 

 Presentació d'ofertes: al correu electrònic de l'EMF escolamunicipaldeformacio@palma.cat

 Contacte: Escola Municipal de Formació : telef. 971 225535 ext. 2310 

 Cap de Servei, Macià Ensenyat - ext. 2311 

 Cap de Secció, Josep Mulet 

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/08/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010