Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor per a la reedició, impressió i subministrament de bosses de cotó per a programes de promoció de la salut a Palma

LOCALITZACIÓ: Palma

UNITAT: Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS)- Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum 

RESPONSABLE: El TAE Cap de Servei de Consum i Salut 

INFORMACIÓ: al telèfon 971 22 59 00 - Ext. 1463 

DATA DE FI DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES 7 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci ala plana web municipal (Perfil del Contractant/Contractes Menors) 

PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 9.075,00 euros IVA inclòs. 

OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS, PRESENTACIÓ D'OFERTES I RESTA DECONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
27/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/10/2022

Adjudicatari:
ROTULOS MALLORCA SLU

Preu de l'adjudicació:
import total de 7.260,00 euros amb IVA inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010