Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor per a la impressió i subministrament de rodes imantades pel programa de promoció del benestar emocional a Palma

LOCALITZACIÓ: Palma

UNITAT: Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS)- Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum

RESPONSABLE: El TAE Cap de Servei de Consum i Salut

INFORMACIÓ: al telèfon 971 22 59 00 - Ext. 1463

DATA DE FINAL DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES 7 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci a la pàgina web municipal (Perfil del Contractant/Contractes Menors)

PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 8.954,00 € euros IVA inclòs.

OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS, PRESENTACIÓ D'OFERTES I RESTA DE CONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
28/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/10/2022

Adjudicatari:
MARK SITE AGENCY SL

Preu de l'adjudicació:
import total de 5.626,50 euros amb IVA inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010