Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor per a un servei d'assistència tècnica per a l'estudi de la situació de cardioprotecció de la Ciutat de Palma

LOCALITZACIÓ: Palma 

UNITAT: Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS)- Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum 

RESPONSABLE: El TAE Cap de Servei de Consum i Salut 

INFORMACIÓ: al telèfon 971 22 59 00 - Ext. 1463 

DATA DE FI DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anuncia la plana web municipal (Perfil del Contractant/Contractes Menors) 

PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 17.908,00 € euros IVA inclòs. 

OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS, PRESENTACIÓ D'OFERTES I RESTA DECONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
29/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/11/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010