Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contracte menor de impressió cartelleria 25 de novembre. Dia Internacional contra la violència cap a les dones

contracte menor d'impressió de la cartelleria del 25 de novembre. Dia Internacionalcontra la violència cap a les dones per visibilitzar i difondre el programa d'actes que es realitza entorna aquest dia commemoratiu.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
Termini d'execució del contracte: L'empresa adjudicatària haurà de fer l'entrega del materialdimarts 28 d'octubre del 2022

Òrgan contractació:
L'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
06/09/2022

Import:
Pressupost: 600 €, amb IVA inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010