Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Petició d'ofertes per a la contractació d'un servei de suport per als programes públics programats des de Can Balaguer

Les ofertes s'han de presentar dins els 5 dies hàbils següents a la publicació d'aquesta petició d'ofertes. 

 Les ofertes s'han de presentar pel Registre Electrònic a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma. Les persones físiques poden a més presentar les seves propostes presencialment a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CB30

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/09/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010