Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació menor de serveis d'un arquitecte, aparellador o arquitecte tècnic

ANUNCI PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS D'UN ARQUITECTE, APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC PER A LA ELABORACIÓ D'UN INFORME I PRESSUPOST PER A LA POSSIBLE REFORMA DEL CENTRE DE DIA S'ESTEL 

 Petició d'ofertes per a la contractació menor de serveis d'un arquitecte, aparellador o arquitecte tècnic per a l'elaboració d'un informe o pressupost per la possible reforma del Centre de dia s'Estel. El termini per a la presentació d'ofertes serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a la pàgina web municipal. 

 Aquestes ofertes es poden presentar les ofertes a través del correu electrònic benestarsocial@palma.es o en les dependències de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma (Avinguda Gabriel Alomar, núm 18, 1a planta).

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
12/09/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010