Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació servei de disseny, generació de continguts, organització i impartició de mòduls formatius

CONTRACTE MENOR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, GENERACIÓ DE CONTINGUTS, ORGANITZACIÓ I IMPARTICIÓ DE MÒDULS FORMATIUS EN MATÈRIA DE SEGURETAT A ADREÇAR A COL·LECTIUS DE TREBALLADORS AMB RELACIÓ DIRETA AMB EL TURISTA: PROGRAMA "PALMA, DESTINACIÓ SEGURA", DINS EL "PLA IMPULS DE PALMA COM A DESTÍ TURÍSTIC INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE"

UNITAT: Departament de Turisme, Sanitat i Consum

RESPONSABLE: El Gerent del "Pla d'Impuls de Palma com a Destí Turístic Intel·ligent i Sostenible" INFORMACIÓ: sanitat@palma.cat - telèfon 971 22 59 00 - Ext. 1167

DATA DE FI DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci a la plana web municipal (Perfil del Contractant/Contractes Menors)

PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 14.883 euros IVA inclòs.

OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS I RESTA DE CONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Les persones i entitats interessades han de dirigir la seva oferta, mitjançant la seva presentació electrònica, al Servei Municipal de Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma, indicant el número d'expedient TUR03/2022.

Accés al registre: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Òrgan destí: Administració Local/Comunitat Autònoma Illes Balears/Província Illes Balears/ Ayuntamiento de Palma

Informació sobre l'ús del registre general: https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_140063_1.pdf

Preguem informeu de la presentació de l'oferta a l'adreça de correu electrònic: antonio.rego@palma.cat

Cal adjuntar: La documentació detallada a la memòria adjunta

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
TUR 3/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/09/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010