Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor per al servei per a la creació, gravació i edició d'un vídeo sobre compra de roba responsable

LOCALITZACIÓ: Palma 

SERVEI: Salut i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum 

CONTACTE: Persona encarregada Cristina Muñoz Muñoz. Tel. 971225900/ext.1167cristina.munoz@palma.cat 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Perfil delContractant. 

PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 2.200,00 € IVA inclòs. 

OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS, PRESENTACIÓ D'OFERTES I RESTA DECONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
C4/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
09/11/2022

Adjudicatari:
VIVIRDEL CUENTO COMUNICACIÓN SL

Preu de l'adjudicació:
2.200,00 € IVA inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010