Inicio -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs

Subministrament del equipament per a la festivitat de Tots Sants així com els serveis d'acompanyament musical (POSA 2022 00032)

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'EFM es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Datos de la contratación:

Número de expediente:
POSA 2022 00032

Procedimiento de adjudicación:
Abierto no sujeto a regulación armonizada

Tipo de contrato:
Suministro

Datos específicos Licitacions en curs

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
05/10/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010