Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs

Servei de celebracions i organització de cerimònies breus i de comiat personalitzades per a les famílies dels difunts als centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. així com d'escampada de cendres al mar des de una embarcació (POSA 2022 00018)

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'EFM es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Datos de la contratación:

Número de expediente:
POSA 2022 00018

Procedimiento de adjudicación:
Abierto no sujeto a regulación armonizada

Tipo de contrato:
Servicios

Datos específicos Licitacions en curs

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
11/10/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010