Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de subministrament d'equips pel laboratori municipal

  • LOCALITZACIÓ: Palma 
  • UNITAT: Departament de Turisme, Sanitat i Consum 
  • RESPONSABLE: El director del Laboratori Municipal 
  • INFORMACIÓ: al telèfon 971 22 59 00 - Ext. 1010 
  • DATA DE FI DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES 5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci ala plana web municipal (Perfil del Contractant/Contractes Menors) 
  • PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 17.545,00 euros IVA inclòs. 
  • OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS, PRESENTACIÓ D'OFERTES I RESTA DECONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
26/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/12/2022

Adjudicatari:
ANWAR PROTECCIÓN S.L

Preu de l'adjudicació:
14.449,82 euros amb IVA inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010