Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA -> Perfil - Altres publicacions

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Cultura- Contractació de serveis prestats per artistes de l'espectacle, amb motiu del Festival Jazz Palma 2023

El termini de presentació d'ofertes es l'establert al plec de clausules administratives i finalitza 5 dies hàbils a partir d'aquesta publicació.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Altres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/02/2023


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010