Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació d'un servei de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala amb motiu de diferents festes i actes de caire institucional i cultural durant l'any 2023

DISPOSAR, com a termini i forma de presentació de les propostes, el següent: 

Les propostes s'hauran de presentar dins els 10 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta Convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma. Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma: 

 a) En el cas de persones físiques, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma http://seuelectronica.palma.es 

 b) En el cas de persones jurídiques, i atès que a partir del 2 d'abril de 2021 entra en vigor l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració per medis electrònics per a totes les persones jurídiques (article 14 de la Llei 3, i atès 9/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques), les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s'han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es 

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/12/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010