Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Licitacions en curs

Documents

 • No hi ha documents associats
 • OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA

  D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


  Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

  Enllaç a la Plataforma estatal

  Plataforma estatal


  Expedient cofinançat en el marc de l'instrument de finançament NEXT GENERATION EU.


  El contracte es cofinança a través dels fons de l'Actuació de cohesió a Destinació (ACD) Ajuntament de Palma 2021, prevista per l'Estratègia de Sostenibilitat Turística entre destinacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Fons Europeus NextGenerationEU2

  Dades de la contractació:

  Núm. d'expedient:
  2023-004-O

  Procediment d'adjudicació:
  Obert subjecte a regulació harmonitzada

  Tipus de contracte:
  Obres

  Dades específiques Licitacions en curs

  Data de Publicació al Perfil del Contractant:
  02/02/2023

  Informació


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010