Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci presentació d'ofertes relatives contractació menor de serveis per l'organització jornades de treball relatives al nou model d'intervenció i la seva evolució al llarg dels darrers 40 anys de l'àrea de benestar social.

Petició d'ofertes per a la contractació menor de serveis per l'organització d'unes jornades de treball tècnic relatives al nou model d'intervenció i la seva evolució al llarg dels darrers 40 anys de l'Àrea de Benestar Social. El termini per a la presentació d'ofertes serà de 7 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a la pàgina web municipal.

Aquestes ofertes es poden presentar les ofertes a través del correu electrònic benestarsocial@palma.cat o en les dependències de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma (Avinguda Gabriel Alomar, núm 18, 1a planta).

(Veure anunci adjunt)

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
08/03/2023


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010