Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal


Expedient cofinançat en el marc de l'instrument de finançament NEXT GENERATION EU.


El contracte es cofinança a través dels fons de l'Actuació de cohesió a Destinació (ACD) Ajuntament de Palma 2021, prevista per l'Estratègia de Sostenibilitat Turística entre destinacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Fons Europeus NextGenerationEU2

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2023-026-O

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/04/2023

Informació


      AJUNTAMENT DE PALMA  
      Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
      Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010