Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

ALIENACIÓ DE LES FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2023-028-P

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Privats

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/05/2023

Informació


      AJUNTAMENT DE PALMA  
      Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
      Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010