Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

SERVEI DE CONTROL I MANTENIMENT DE L'APARCAMENT REGULAT A LA VIA PÚBLICA (O.R.A)

Data de publicació al Perfil del Contractant 25 de maig de 2023

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-039-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Devolucions de garanties

Informació

Havent finalitzat el termini de garantia de l'expedient del SERVEI DE CONTROL I MANTENIMENT DE L'APARCAMENT REGULAT A LA VIA PÚBLICA (O.R.A), adjudicat al contractista UTE DORNIER SA - API MOVILIDAD SA - URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA (UTE ORA PALMA), conformement al que disposa la normativa aplicable, es publica aquest anunci, perquè se'n prengui coneixement i per tal que, dins el termini de cinc dies naturals comptats a partir d'aquesta publicació, que finalitza el dia 29 de maig de 2023, puguin presentar reclamacions en el Registre General de l'Ajuntament de Palma, aquells que trobin que tenen dret exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantit.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010