Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME I ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA

Junta de Govern de data 18 d'abril de 2012

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-003-A

Procediment d'adjudicació:
Acuerdo marco

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/04/2012

Adjudicatari:

EMERGÈNCIES SETMIL SL

NIF: B-57227175

La Junta de Govern de dia 25.03.2015 va aprovar el plec de condicions tècniques i l'adjudicacio de la modificació del SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME, I ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA.

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
20/04/2012

Preu de l'adjudicació:

893.970,34 € amb l'IVA inclòs

35.249,99 € amb l'IVA inclòs (contracte complementari)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010